Quan trắc, phân tích, kiểm định môi trường

Quan trắc, phân tích, kiểm định môi trường
1 - Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm mỗi trường (Quan trắc định kỳ, quan trắc chất lượng môi trường phục vụ lập các báo cáo).
2 - Quan trắc khí thải công nghiệp, môi trường khí xung quanh, vi khí hậu,...
3 - Quan trắc nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước biển,...
4 - Quan trắc môi trường đất, chất thải rắn, trầm tích,...
5 - Quan trắc môi trường lao động.

Thiết kế xây lắp, cải tạo, chuyển giao công nghệ các hệ thống xử lý nước, khí, chất thải rắn

Thiết kế xây lắp, cải tạo, chuyển giao công nghệ các hệ thống xử lý nước, khí, chất thải rắn
1

Thiết kế xây lắp, cải tạo, chuyển giao công nghệ các hệ thống xử lý nước

- Xử lý nước thải:

+ Nước thải sản xuất các ngành cơ khí, dệt may, chế biến thực phẩm, nước làm mát...

+ Nước thải sinh hoạt cho nhà máy, tòa nhà, khu dân cư, nhà hàng...

+ Các loại nước thải đặc biệt khác như ngành tráng phim, in ấn, hóa chất, dầu khí, y tế, nhựa thông...

- Xử lý nước cấp

+ Nước sinh hoạt cho tòa nhà, khu công nghiệp...

+ Nước cấp cho sản xuất, cấp nước cho nồi hơi, nước siêu sạch cho y tế, nghiên cứu...

2

Thiết kế xây lắp, cải tạo, chuyển giao công nghệ các hệ thống xử lý khí

- Xử lý khí thải

+ Các ngành cơ khí, sơn, mạ, dệt may, pha chế hóa chất, chế biến thực phẩm...

+ Xử lý khí thải của các loại lò đốt, lò nấu, lò hơi đốt dầu, đốt than, đốt củi...

- Thông gió, cấp khí sạch

+ Thông gió, cấp khí sạch cho nhà xưởng, tòa nhà, khu vực sản xuất...

+ Thiết kế, thi công phòng sạch phục vụ cho nghiên cứu, y tế, hóa chất, dược...

3

Thiết kế xây lắp, cải tạo, chuyển giao công nghệ các hệ thống xử lý chất thải rắn

- Thiết kế, chế tạo, cung cấp các lò đốt rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt.

- Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ xử lý rác làm phân vi sinh.

- Tư vấn các giải pháp thu gom, chôn lấp, xử lý rác.

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ tái chế chất thải

 

Tư vấn môi trường

Tư vấn môi trường
1 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, báo cáo xả thải, Kế hoạc bảo vệ môi trường...
2

Tư vấn quản lý dự án, quy hoạch, chuyển giao công nghệ, chế tạo lắp đặt thiết bị và tổng thầu các dự án trong lĩnh vực môi trường

3 Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngắn hạn về lĩnh vực hoa học môi trường, vận hành các hệ thống xử lý môi trường ( có cấp chứng chỉ đào tạo )

Cung cấp hóa chất, vật tư, trang thiết bị ngành môi trường

Cung cấp hóa chất, vật tư, trang thiết bị ngành môi trường
1

Cung cấp hóa chất

- Hóa chất chống đóng cặn, diệt rong rêu cho các hệ thống giải nhiệt, hệ thống cấp nước,...

- Hóa chất chống ăn mòn.

- Hóa chất dùng trong xử lý môi trường: NaOH, H2SO4, PAC, PAA, chế phẩm vi sinh,...

- Hóa chất tẩy rửa, xử lý, vệ sinh môi trường,...

2

Cung cấp vật tư, trang thiết bị ngành môi trường

- Cung cấp, lắp đặt các chủng loại bơm trong các hệ thống xử lý môi trường: Bơm nước thải, bơm bùn, bơm chịu mài mòn, bơm định lượng hóa chất....

- Cung cấp lắp đặt các loại máy nén, máy thổi và cấp khí cho các hệ thống xử lý môi trường như hệ thống vi sinh, hệ thống hóa lý, tuyến nổi,...

- Cung cấp, thiết kế, bảo trì các hệ thống điện, tủ điều khiển cho các hệ thống xử lý môi trường.

 

Cung cấp các dịch vụ khác

Cung cấp các dịch vụ khác
1 - Cung cấp, triển khai các hệ thống quan trắc số liệu tự động quản lý bằng máy chủ.
2 - Dịch vụ bao trì, bào dưỡng các công trình xử lý môi trường: thay thế, sửa chữa máy móc, hướng dẫn vận hành, chuyển giao, điều chỉnh công nghệ, nâng cấp các hệ thống điện,...
3 - Các giải pháp công nghệ chống ồn, chống rung,...