CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN
MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA

01

Quan trắc, phân tích, kiểm định môi trường

02

Thiết kế xây lắp, cải tạo, chuyển giao công nghệ các hệ thống xử lý nước, khí, chất thải rắn

03

Tư vấn môi trường

04

Cung cấp hóa chất, vật tư, trang thiết bị ngành môi trường

05

Cung cấp các dịch vụ khác

28
Nhân viên
490
Nhân lực
228
Số dự án đã thực hiện
70
Photoshop
Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA

750

Dự án đã hoàn thành

340

Khách hàng hài lòng

128

Giải thưởng

Công ty Cổ phần Công nghệ Thân thiện Môi trường Bách Khoa được thành lập năm 2009 là một bộ phận chuyển giao ứng dụng công nghệ của BK Holdings trực thuộc Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Trước nhu cầu phát triển của ngành Công nghệ môi trường và định hướng của Chính phủ theo nghị định số 115/2005/NĐ-CP về việc Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Hoạt động thực tế của BKEST

Lắp đặt đệm vi sinh

Lắp đặt đệm vi sinh

Cải tạo hệ thống XLNT sinh hoạt

Cải tạo hệ thống XLNT sinh hoạt

Hệ thống XLNT công nghiệp

Hệ thống XLNT công nghiệp

Hệ thống xử lý mùi của khí

Hệ thống xử lý mùi của khí

Bảo dưỡng định kỳ hệ thống XLNT

Bảo dưỡng định kỳ hệ thống XLNT

Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường

Thư viện ảnh

Các hình ảnh thực tế của BKEST